Twój koszyk jest pusty.

Ogólne Warunki Korzystania

Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu Internetowego Onduline

 

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania (dalej "OWK") regulują zarówno dostęp jak i korzystanie ze strony na www.onduline-eshop.com i wszystkie miejsca związane z domeną www.onduline-eshop.com , w tym www.pl.onduline-eshop.com (dalej "Strona"). OWK obowiązują pomiędzy Spółką Onduline SA, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Spółek w Nanterre pod numerem 552 088 361, z siedzibą przy 35, rue Baudin, 92300 Levallois Perret (dalej "Spółka") a użytkownikiem strona internetowej (dalej "Użytkownik"). Użytkownik powinien przeczytać niniejsze OWK które stanowią umowę pomiędzy Użytkownikiem a Spółką. Użytkownik akceptuje niniejsze OWK poprzez ich przeczytanie i przystąpienie do korzystania ze strony na zasadach i warunkach określonych w OWK. OWK są umieszczone na głównej stronie i mogą być pobrane lub wydrukowane przez użytkownika w celu skorzystania z nich w przyszłości.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

 • Zgodnie z nową ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumentów każdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny do 14dni od daty otrzymania towaru.
 • Należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna sprzedaży kupującemu. Można je pobrać ze strony: http://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php
 • Klient ponosi koszty odesłania towaru do sprzedającego.
 • Klient ma 14dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży na zwrot towaru.

 

Korzystanie ze strony i ograniczenie odpowiedzialności

 

Strona zawiera informacje o firmie, a także umożliwia skontaktowanie się z firmą, utworzenie konta, a także złożenie zamówienia na produkty. Produkty są zamawiane we współpracy z krajowym podmiotem zależnym (tj.:. Onduline Polska sp. z o o).

 

Użytkownik jest identyfikowany poprzez otwarcie konta, które wymaga wprowadzenia dwóch identyfikatorów: adresu e-mail i hasła. Użytkownik jest zobowiązany do podania Spółce dokładnych i wiarygodnych informacji.

 

Spółka dokłada wszelkich starań, aby strona internetowa była dostępna bez przerwy 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu i by wszystkie transakcje były wykonywane bezbłędnie. Biorąc jednak pod uwagę charakter Internetu i możliwość powstania przerw lub błędów za które Spółka nie może być odpowiedzialna, Spółka nie może zagwarantować, że nie wystąpią takie zakłócenia lub błędy. Dostęp do strony internetowej może być czasami zawieszony lub ograniczony w celu przeprowadzenia naprawy i konserwacji lub wprowadzenia nowych usług. Firma będzie próbowała ograniczyć częstotliwość i czas trwania takiego wstrzymania lub ograniczenia.

 

Również korzystanie z Internetu, w tym Strony, zakłada możliwość zainfekowania urządzeń złośliwym oprogramowaniem, takim jak wirusy, trojany, spyware, itp. Dlatego też, zaleca się, aby urządzenie użytkownika korzystało z aktualnego oprogramowania takiego jak np. programy antywirusowe, firewall, itp.

 

Do skorzystania ze Strony konieczne jest posiadanie: sprzętu (np. sprzęt komputerowy lub urządzenie przenośne), połączenia z Internetem, przeglądarki internetowej (zalecane: Internet Explorer 9.0, Mozilla Firefox 26.0, Apple Safari 7.0, Google Chrome, Opera 31.0 18.0 - lub nowsze wersje). Strona działa w minimalnej rozdzielczości 1024x768.

 

Spółka tworzy hiper łącza do dyspozycji użytkowników Strony, umożliwiając im dostęp do stron internetowych osób trzecich. Spółka nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich, w tym praktyk biznesowych lub jakichkolwiek produktów i usług związanych z tymi stronami internetowymi, które mogą być zawarte w linku na tej stronie.

 

Użytkownik gwarantuje Spółce, że będzie legalnie i uczciwie korzystał ze Strony, zgodnie z OWK. W tym zakresie, w szczególności zobowiązuje się użytkownika aby nie przeszkadzał, nie zakłócał lub nie przerywał, w jakiejkolwiek formie, w całości lub częściowo, w tym czasowo, normalnego funkcjonowania Strony.

 

W stosownych przypadkach, Użytkownik zobowiązuje się nie składać ani nie publikować za pośrednictwem Strony treści, które mogą być uznane za nielegalne, niezgodne z prawem, oszczercze, pornograficzne, rasistowskie, obraźliwe lub obsceniczne. Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich środków lub działań prawnych, które uzna za niezbędne w celu doprowadzenia do zaprzestania takiego zachowania.

 

W razie jakichkolwiek pytań, problemów lub zastrzeżeń dotyczących Strony, mogą je Państwo do nas przesłać na info@onduline.com . Można również skontaktować się z nami pod adresem e-mail w celu wystąpienia z wnioskiem o usunięcie konta na Stronie.

 

Własność intelektualna

 

Nazwa domeny "Onduline-eshop.com", jak również witryn związanych z domeną, jest należycie zarejestrowana, a "Onduline" jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

 

Wszelkie prawa autorskie, bazy danych, znaki towarowe, nazwy, zdjęcia i logotypy oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do Strony, jej treści, kompilacji jej zawartości wyświetlanej na stronie internetowej, takiej jak tekst, grafika, loga, ikony i obrazy oraz kodów HTML i innych kodów stosowanych na Stronie (dalej "prawa własności intelektualnej") są własnością Spółki lub spółek zależnych i są chronione przez prawa autorskie, prawa o ochronie baz danych i wszelkie inne mające zastosowanie we Francji i w każdym traktacie europejskim lub międzynarodowym lub przepisach prawa, w tym prawie polskim.

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie wolno modyfikować, kopiować, rozprowadzać, rozpowszechniać, używać wszystkich lub części strony internetowej lub innych praw własności intelektualnej odnoszących się do niej, lub użyć dowolnego loga lub znaku towarowego wyświetlanego na stronie. Brak dokumentu na stronie internetowej nie może być interpretowany jako przyznanie domniemanej lub wyraźnej licencji do jakiegokolwiek prawa własności intelektualnej do części lub całej Strony. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze Strony jest uregulowane jedynie za pomocą niniejszych OWK.

 

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik nie może korzystać z metadanych lub innego "ukrytego tekstu" w tym znaku towarowego "Onduline". Użytkownik nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za nielegalne korzystanie z któregokolwiek z praw własności intelektualnej, niezależnie od powodu takiego użycia.

 

Dane osobowe

 

Spółka jest administratorem danych osobowych Użytkowników, które podawane są podczas tworzenia konta klienta. Dane użytkownika będą przetwarzane dla celów rejestracji i zarządzania kontem użytkownika. Podanie danych jest uznaniowe. Użytkownik ma prawo do wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik może dochodzić swoich praw poprzez wysłanie e-maila na adres e-mail: info@onduline.com wskazując nazwisko Użytkownika, imię, adres pocztowy, adres e-mail i, o ile jest to możliwe, nr ref. użytkownika, w celu przyspieszenia rozpatrywania żądania użytkownika.

 

Dodatkowo, dane osobowe Użytkowników będą zbierane przez krajowe spółki zależne za pośrednictwem strony internetowej, podczas tworzenia konta klienta i / lub przy składaniu zamówienia na określonym terytorium. Administratorem tych danych będzie Onduline Materiały Budowlane Sp. z o o z siedzibą przy ul. Kołobrzeska 8, 02-923 Warszawa, Polska, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie informacji, rejestrowanie i przetwarzanie zamówień oraz  poszukiwanie nowych klientów. W odniesieniu do konkretnych kwestii dotyczących przetwarzania danych osobowych przez krajowe jednostki zależne patrz Ogólne Warunki Sprzedaży.

 

Cookies (tzw.ciasteczka) to dane IT, zwykle pliki tekstowe umieszczone na urządzeniu użytkownika podczas korzystania z Serwisu. To firma umieszcza pliki cookie na urządzeniu użytkownika.

 

Strona wykorzystuje różne rodzaje cookies, które obejmują zarówno sesje oraz trwałe pliki cookie. Pliki cookie sesji są to pliki tymczasowe, które znikają po zamknięciu witryny. Trwałe pliki cookie mogą być przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do czasu ich usunięcia, jak opisano poniżej.

 

Cookies stosuje się do identyfikacji sposobu w którym wykorzystywana jest strona www. Pliki Cookies są wykorzystywane głównie do celów:

 • zachowanie logowania (sesja trwa aż użytkownik zamyka przeglądarkę, a następnie usuwa cookies);
 • zachowanie zawartości koszyka (sesja trwa aż użytkownik zamyka przeglądarkę, a następnie usuwa cookie, chyba że zapisuje Koszyk - to jest usuwany po 30 dniach);
 • zachowanie zawartości schowka (sesja trwa przez 30 dni, po czym usuwa cookies);
 • zachowanie preferencji wyświetlania strony (sesja trwa przez 365 dni, po czym usuwa cookies);
 • Porównanie produktów (sesja trwa aż użytkownik zamyka przeglądarkę, a następnie usuwa cookies);
 • sprawdzenia, czy Użytkownik głosował w ankiecie (sesja trwa przez 30 dni, po którym plik cookie jest usuwany);
 • zamknięcie okna z informacją o plikach cookie (sesja trwa 3650 dni, po których plik cookie jest usuwany).

 

Jeśli nie zgadzasz się na korzystanie z plików cookie na Twoim urządzeniu, prosimy wyłączyć tę funkcję. Należy jednak pamiętać, że niektóre funkcje tej strony mogą nie działać poprawnie bez plików cookie. W przypadku, gdy chcesz usunąć pliki cookie, które zostały zainstalowane na urządzeniu, możesz usunąć historię ciasteczek przez przeglądarkę.

 

Przeglądarki umożliwiają wcześniejsze określenie, czy pliki cookie zostaną wykorzystane w przyszłości. Użytkownik urządzenia może więc zmienić ustawienia przeglądarki, aby nie używać cookie w sposób domyślny. Szczegółowe informacje na temat możliwości i sposobów obsługi plików cookie są dostępne w przeglądarkach internetowych.

 

Transport

 

Transport produktów oferowanych w sklepie internetowym realizowany jest za pośrednictwem firm kurierskich Raben oraz DHL.

Czas dostawy to maksymalnie 48godzin od zamówienia (złożonego do godziny 12tej).

Z uwagi na zróżnicowany gabarytowo towar dostępny w naszej ofercie koszty transportu podzielone są następująco:

 • Przesyłki PACZKOWE (akcesoria, Onduterm, pojedyńcze paczki Onduvilla, FEDA, Folie dachowe itp:)

Maksymalny wymiar 1 paczki (suma wymiarów zewnętrzych nie może przekroczyć 220cm, waga maksymalna 30kg)

Koszt przesyłki jednej paczki to 20zł brutto (kolejna paczka - kolejne 20zł)

 • Przesyłki PALETOWE (Płyty CLASSIC, PCV, Zamówienia przekraczające wagowo 100 kg)

Maksymalny wymiar palety to 3m x 1,2m, waga 1700kg

Koszt przesyłki jednej palety 200zł brutto

 • Zamówienia zawierające towary wysyłane paletowo wysyłamy wg "cennika paletowego", wszelkie akcesoria zamówione wraz z towarami paletowymi będą dostarczone na wspomnianej palecie bez dodatkowych kosztów.
 • Zamówienia przekraczające wartością brutto 4 000 zł, dostarczamy bezpłatnie.

 

Obowiązujące prawo - jurysdykcja

 

Prawem właściwym dla stosunku umownego pomiędzy Spółką a Użytkownikiem będzie prawo polskie.

Wszelkie spory podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

 


Redaktor Strony

Onduline, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance 
Kapitał w wysokości 11.323.485,05 € 
R.C.S. Nanterre 552 088 361

Siedziba: 
35 rue Baudin, 
92300 Levallois-Perret

 

Dyrektor wydawniczy: Jean-Noël Fourel

 

WWW host:

 

Microsoft Ireland Operations Limited 
Atrium Block B, Carmenhall Road,

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Irlandia

 

Podziękowania
Design, projektowanie graficzne, tworzenie - F + 
www.fplusagency.com

Dowiedz się więcej o metodach płatności i bezpieczeństwie transkacji.
Dowiedz się więcej o terminie i warunkach dostawy.
Zobacz listę najczęściej zadawanych pytań.
Contact us
Masz jakieś pytanie lub komentarz? Napisz do nas!